A MŰVÉSZETPEDAGÓGIA MÚLTJA ÉS JELENE – REFORMPEDAGÓGIA, ÉLETREFORM, GYERMEKKULTÚRA

THE PAST AND PRESENT OF ART EDUCATION – REFORM PEDAGOGY (PROGRESSIVE EDUCATION), LIFE REFORM, CHILDREN'S CULTURE

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem öt Karának (BGGYK, BTK, PPK, TÓK, TTK) hagyományteremtő vándorkonferencia sorozatát a Természettudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar, a Gyógypedagógiai Kar valamint a Tanító- és Óvóképző Kar után az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar rendezésében folytatjuk.

2022. május 26-27. között kerül megrendezésre jelenléti formában az 5. nemzetközi tudományos vándorkonferencia.

Felkérjük a játék pedagógiájával, a társművészetek pedagógiájával, valamint a gyermek- és ifjúsági kultúrával tudományos igényességgel foglalkozókat, osszák meg tapasztalataikat! Fontos rámutatni a társadalmi felelősségvállalás fontosságára a kultúra közvetítésében.

Felkérjük a játék, a művészetpedagógia, a múzeumpedagógia, valamint a gyermek- és ifjúsági kultúra múltjával és jelenével, annak különböző területeivel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakembereket, a hazai oktatási intézmények és múzeumok munkatársait, a hazai és külföldi felsőoktatási intézmények művészeti, művészet- és múzeumpedagógiai témákkal foglalkozó kutatóit, hogy osszák meg tapasztalataikat! Fontos rámutatnunk a társadalmi felelősségvállalás fontosságára a kultúra közvetítésében.
Célunk a művészetpedagógia, a művészettel nevelés területén születő innovációk, kutatási eredmények tudományos igényű bemutatása, a művészetpedagógia szakemberei közötti nemzetközi kapcsolatok erősítése, valamint új kutatási és fejlesztési programokban való együttműködések elősegítése az Eötvös Loránd Tudományegyetem karain átívelő együttműködésében és szervezésében. A konferencia munkanyelve magyar és angol.

A konferencia főbb témái 2022-ben:

 1. Az életreform és a művészetek - személyek, kapcsolatok, hatások
 2. Természet, természetesség, természetközeliség a művészet- és múzeumpedagógiában
 3. Az életreform és reformpedagógia hatása a művészetpedagógiára és múzeumpedagógiára
 4. A különböző reformmozgalmak, azok kapcsolata a vizuális kultúra, zene, tánc, bábjáték, gyermekirodalom és a drámapedagógia innovatív törekvéseivel
 5. A modern test és mozdulatkultúra alakításának művészetpedagógiai irányzatai
 6. Kortárs művészeti és művészetpedagógiai kutatások és képzések a zene, a tánc, a vizuális kultúra, a drámapedagógia és a gyermekkultúra területein
 7. Innovatív művészeti, művészetpedagógiai és múzeumpedagógiai kutatások, módszerek, jó gyakorlatok
 8. A zene-, a képző-, és a táncművészet pedagógiai eszközei és módszerei
 9. Gyermek- és ifjúsági kultúra, gyermekművészet egykor és ma
 10. A játék helye és szerepe az intézményes nevelés különböző színterein
 11. Intermodális együttműködések, komplex pedagógiai modellek a művészetpedagógia, a gyermekkultúra és a játék oktatásában, kutatásában
 12. Művészeti-tudományos integrációs modellek

Magyar és angol nyelvű plenáris előadások, magyar és angol nyelvű szimpóziumok, előadások, valamint intermodális blokkok adják a kétnapos konferencia gerincét.


Határidők:

2022. január 25.: Megnyílik a regisztrációs oldal

2022. január 25.: Szakmai anyagok feltöltésének kezdete

2022. február 25.: Szakmai anyagok feltöltésének vége

2022. március 20.: A szerzők értesítése a bírálók döntéséről

2022. április 30.: A konferencia-regisztráció vége

2022. április 30.: A részvételi díj befizetése


Kapcsolat: mpk2022@ppk.elte.hu


A konferencia eddigi kötetei elérhetőek itt: [LINK]


Kar épülete

 

Visszatekintés az 5. Művészetpedagógiai Konferenciára

2022. május 26-27 között, két év szünet után újra személyésen találkoztunk az ELTE művészetpedagógiai vándorkonferenciáján. ... Tovább

2022-06-15 16:00:00

Programterv

 A programterv elkészült és megtekinthető a program menüpont alatt ... Tovább

2022-05-19 05:53:44

Új határidők

Korai befizetést és regisztrációt április 30-ig meghosszabbítjuk, a későbbi befizetést és regisztrációt május 10-ig. Regisztrálni is 2022. május 10-ig lehetség ... Tovább

2022-03-25 20:00:00